Witam

Nazywam się Marek Pszonak, mam 43 lata.
Z wykształcenia jestem inż. energetykiem, z zamiłowania aktywnym turystą, ogrodnikiem i fotografikiem, a z wyboru samorządowcem. Urodziłem się w Gliwicach i tutaj spędziłem swoje całe dotychczasowe życie. Wychowałem się w rodzinie o tradycjach górniczych. Mój ojciec przez 30 lat był pracownikiem Kopalni „Sośnica” i do dziś z rozrzewnieniem wspomina czas spędzony w pracy pod ziemią. Jego ciężka praca uświadomiła mi, że tylko konsekwentna realizacja wyznaczonych zadań prowadzi do osiągania zamierzonych celów. Z podobnym zaangażowaniem staram się pracować na rzecz Gliwickiego Samorządu i cieszyć się satysfakcją z rzetelnie rozwiązywanych problemów naszego miasta. Od szesnastu lat, dzięki Państwa zaufaniu, wypełniam mandat radnego Rady Miasta Gliwice. W latach 2007 – 2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. W mijającej kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych „Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza”. W latach 2007 –2008 pełniłem obowiązki asystenta Marszałka Województwa Śląskiego. Od 2007 r. jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.